preskoči na sadržaj

Osnovna škola Josipa Kozarca Lipovljani

Login

eTwinning škola

Erasmus+

 

Himna naše škole

 

Školski odbor

Školom upravlja školski odbor. Školski odbor:

– imenuje i razrješuje ravnatelja,
– daje prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školskoj ustanovi,
– donosi statut i druge opće akte na prijedlog ravnatelja,
– donosi školski kurikulum na prijedlog učiteljskog vijeća i ravnatelja,
– donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje,
– donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
– odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
– predlaže osnivaču promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,
– daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u školskoj ustanovi te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Školski odbor ima sedam članova. Članovi školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja školskog odbora, a to je 24.04.2017. godine do 23.04.2021. godine. Mandat članu školskog odbora iz reda roditelja prestaje najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi.

Školski odbor Osnovne škole Josipa Kozarca, Lipovljani čine sljedeći članovi:

Sanja Budimir, nastavnica razredne nastave, predstavnica Škole (Učiteljskog vijeća), predsjednica Školskog odbora

*

Ksenija Jurić, dipl.učiteljica,  predstavnica Škole (Učiteljskog vijeća)

*

Ivana Toth, dipl.učiteljica, predstavnica Škole (Radničko vijeće)

*

Katica Turas, predstavnica Vijeća roditelja

*

Nada Toš, predstavnica Osnivača

*

Nevenka Zorić, predstavnica Osnivača

*

Stjepan Markanović, predstavnik Osnivača, zamjenik predsjednice Školskog odbora

 

Poštovani,

Školski odbor na 14. sjednici održanoj dana 28.02.2018. godine donio je Odluku o prisutnosti javnosti na sjednicama Školskog odbora.

Privitka odluke:

preskoči na navigaciju